Danh sách học viên


Giấy phép hoạt động của công ty


Slider 5 Slider 4 Slider 3 Slider 2
Đơn hàng kỹ sư

Đơn hàng mới nhất


 • Số lượng: 09
 • Nơi làm việc: Miyagi
 • Lương: 30 triệu
 • Ngày thi tuyển: 22-04-2019
 • Số lượng: 30 Nam
 • Nơi làm việc: Kaganawa
 • Lương: 35 triệu
 • Ngày thi tuyển: 18-04-2019
 • Số lượng: 50 Nam Nữ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Lương: 30 triệu
 • Ngày thi tuyển: Thi tuyển liên tục
 • Số lượng: 12 Nữ
 • Nơi làm việc: Osaka, Nhật Bản
 • Lương: 30 triệu
 • Ngày thi tuyển: 19/05/2019
 • Số lượng: 10 nữ
 • Nơi làm việc: Hokkaido, NB
 • Lương: 32 triệu
 • Ngày thi tuyển: 15/05/2019
 • Số lượng: 06 Nam
 • Nơi làm việc: Đài Trung
 • Lương: 24 triệu
 • Ngày bắt đầu: 15/08/2017
 • Số lượng: 35
 • Nơi làm việc: Đài Trung
 • Lương: 21 triệu
 • Ngày bắt đầu: 30/08
 • Số lượng: 10
 • Nơi làm việc: Đào Viên
 • Lương: 22 triệu
 • Ngày bắt đầu: 10/08/2017
 • Số lượng: 20
 • Nơi làm việc: Đài Trung
 • Lương: 22 triệu
 • Ngày bắt đầu: 24/08/2017
 • Số lượng: 05
 • Nơi làm việc: Cao Hùng
 • Lương: 21 triệu
 • Ngày bắt đầu: 17/08/2017
 • Số lượng: 04 Nam
 • Nơi làm việc: Shiga, NB
 • Lương: 43 triệu
 • Ngày bắt đầu: 03/10/2017
 • Số lượng: 10
 • Nơi làm việc: Osaka, NB
 • Lương: 45 triệu
 • Ngày bắt đầu: 30/09/2017
 • Số lượng: 20
 • Nơi làm việc: Chiba, NB
 • Lương: 45 triệu
 • Ngày bắt đầu: 30/09/2017
 • Số lượng: 05
 • Nơi làm việc: Kagoshima, NB
 • Lương: 45 triệu
 • Ngày bắt đầu: 10/10/2017
 • Số lượng: 03
 • Nơi làm việc: Fukuoka, NB
 • Lương: 45 triệu
 • Ngày bắt đầu: 30/10/2017

Đơn hàng Nhật Bản

Xem thêm
 • Số lượng: 09
 • Nơi làm việc: Miyagi
 • Lương: 30 triệu
 • Ngày bắt đầu: 22-04-2019
 • Số lượng: 30 Nam
 • Nơi làm việc: Kaganawa
 • Lương: 35 triệu
 • Ngày bắt đầu: 18-04-2019
 • Số lượng: 50 Nam Nữ
 • Nơi làm việc: Nhật Bản
 • Lương: 30 triệu
 • Ngày bắt đầu: Thi tuyển liên tục
 • Số lượng: 12 Nữ
 • Nơi làm việc: Osaka, Nhật Bản
 • Lương: 30 triệu
 • Ngày bắt đầu: 19/05/2019
 • Số lượng: 10 nữ
 • Nơi làm việc: Hokkaido, NB
 • Lương: 32 triệu
 • Ngày bắt đầu: 15/05/2019

Đơn hàng Đài Loan

Xem thêm
 • Số lượng: 06 Nam
 • Nơi làm việc: Đài Trung
 • Lương: 24 triệu
 • Ngày bắt đầu: 15/08/2017
 • Số lượng: 35
 • Nơi làm việc: Đài Trung
 • Lương: 21 triệu
 • Ngày bắt đầu: 30/08
 • Số lượng: 10
 • Nơi làm việc: Đào Viên
 • Lương: 22 triệu
 • Ngày bắt đầu: 10/08/2017
 • Số lượng: 20
 • Nơi làm việc: Đài Trung
 • Lương: 22 triệu
 • Ngày bắt đầu: 24/08/2017
 • Số lượng: 05
 • Nơi làm việc: Cao Hùng
 • Lương: 21 triệu
 • Ngày bắt đầu: 17/08/2017
Quy trình tuyển chọn

Tin tức - sự kiện


Đi Xuất khẩu lao động Nhật Bản, TTS phải nộp khá nhiều các loại thuế khác nhau. Việc giảm thuế cho thực tập sinh bằng chứng nhận nuôi dưỡng là một...

Trong bài viết này http://nhanlucthanhan.vn/ sẽ hướng dẫn các bạn làm hồ sơ cũng như trình tự, thủ tục để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực...

Với hơn 100 cửa hàng ở các khu vực Tokyo, Saitama and Chiba, chuỗi siêu thị đồ giảm giá A-Colle (một thương hiệu trực thuộc của Aeon) được coi là thiên...

Bộ Lao Động và Phúc Lợi Nhật Bản đã công bố mục tiêu sẽ tăng trung bình mức lương cơ bản (最低賃金) trên toàn quốc 25¥, đạt mức trung bình...

Video