Danh sách Trúng tuyển Vắt sữa bò 20/08/2017

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Công việc Hợp đồng Xuất cảnh
1 Nguyễn Thị Thơm 12/06/1993 Hưng Yên Vắt sữa bò 3 năm 12/2017
2 Nguyễn Thị Hồng Anh 23/01/1991 Thanh Hóa Vắt sữa bò 3 năm 12/2017
3 Lưu Thị Huyền Trang 04/06/1991 Nam Định Vắt sữa bò 3 năm 12/2017
4 Nguyễn Thị Là 06/05/1992 Nghệ An Vắt sữa bò 3 năm 12/2017
5 Nguyễn Thị Thảo 29/01/1994 Nghệ An Vắt sữa bò 3 năm 12/2017