Danh sách Trúng tuyển Chế biến thực phẩm 10/08/2017

STT Họ và Tên Ngày sinh Quê quán Công việc Hợp đồng Xuất cảnh
1 Lê Bá Tuấn 12/09/1997 Nam Định CBTP 3 năm 02/2018
2 Trần Trọng Hiếu 27/07/1991 Thanh Hóa CBTP 3 năm 02/2018
3 Đào Văn Tùng 21/01/1995 Nam Định CBTP 3 năm 02/2018
4 Đàm Trọng Duy 11/07/1195 Hà Nam CBTP 3 năm 02/2018
5 Nguyễn Thế Cảnh 23/02/1987 Bắc Giang CBTP 3 năm 02/2018
6 Trương Trong Hiếu 12/09/1989 Hà Nội CBTP 3 năm 02/2018
7 Nguyễn Văn Cảnh 17/02/1992 Hưng Yên CBTP 3 năm 02/2018
8 Đỗ Nam 01/01/1992 Bắc Ninh CBTP 3 năm 02/2018