Danh sách Xuất cảnh đơn hàng Thực phẩm 08/08/2017

Danh sách Xuất cảnh đơn hàng Thực phẩm 08/08/2017 tại Oita, Nhật Bản

STT Họ và tên Ngày sinh Quê Quán Công việc Hợp đồng Xuất cảnh
1 Trần Văn Nam 26/6/1994 Hà TĨnh Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
2 Nguyễn Ngọc Hùng 26/3/1994 Vĩnh Phúc Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
3 Ngô Văn Tân 1/6/1984 Ninh Binh Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
4 Ngô Văn Đạt 19/4/1994 Ninh Binh Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
5 Đỗ Văn Thắng 25/8/1985 Thanh Hoa Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
6 Hoàng Văn Việt 7/3/1996 Ha Tinh Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
7 Hoàng Tuấn Anh 3/9/1995 Quảng Bình Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
8 Lê Văn Cường 7/5/1993 Thanh Hóa Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
9 Đào Minh Tuấn 1/7/1983 Quảng Ninh Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
10 Vũ Xuân Thái 25/9/1995 Thái Bình Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
11 Cao Xuân Hoàng 7/2/1997 Hà Tĩnh Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
12 Phùng Quốc Ngữ 21/3/1992 Hà Nội Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017
13 Nguyễn Quốc Cường 15/10/1990 Hà Tĩnh Nông nghiệp 3 năm 08/08/2017